Ajri i pastër, luksi që shitet

Modelet NEG na prezantojnë me individë të cilët janë shumë të interesuar për pará , pasi kanë bindjen se në shoqërinë tonë pa to nuk mund të bësh asnjë hap. Sipas kësaj ideje, ajo që i shtyn njerëzit drejt parasë janë pikërisht shpenzimet që ata duhet të përballojnë për t’u mbrojtur nga shkatërrimi dhe degradimi jo vetëm i mjedisit, por edhe i marrëdhënieve mes njerëzve.