Mungesa e fjalës, bllokimi i mendimit

Gjuha është identitet e kulturë, por ajo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe në mënyrën e të menduarit. Pa fjalën, është e vështirë të ndërtosh një mendim, të hapësh një shteg të ri arsyetimi, t’i japësh jetë një koncepti.